Monthly Archive januari 2019

Dennenkoek

Het lijkt erop dat Almere eindelijk een openluchtzwembad gaat krijgen.
Met dank aan atleet Gregor Stam die een succesvolle petitie startte.
Tien jaar geleden pleitte de destijds 12-jarige Jasmijn Rogmans bij de gemeente ook al voor een buitenbad.
Dat werd toen vakkundig in een la gesodemieterd.
Toen ik 12 jaar was ging ik op zomerse dagen vaak op de fiets van Hilversum naar het Baarns Bosbad.
In Hilversum had je zwembad Crailoo, maar dat lag in het verlengde van de vuilstortplaats en was ongeveer even smerig.
Het Baarns Bosbad daarentegen had allure: groene zonneweiden rond helderblauw chloorwater, midden in een indrukwekkend bos.
Voor anderhalve gulden kon je de hele dag naar mooie meisjes in bikini kijken en een dennenkoek kopen voor 35 cent.
En… oh ja… je kon er ook nog zwemmen.
Dat kon ik niet.
Gooi mij in het water en ik zink als een baksteen naar de bodem, al heb ik zes zwembanden om.
Maar de herinnering aan het Baarns Bosbad is een plezierige.
Een ervaring die ik ook de Almeerse jongeren gun.
Dus: kom op met dat open luchtbad, gemeente.
Liefst midden in het bos, met groene zonneweiden.
Dan noemen we het ‘Bosbad Jasmijn’.
En we gaan er dennenkoek verkopen.

Tags, , , , , , , , ,

Meester

‘Meester Henk, wanneer begint de les?’
‘Stil zijn, Johan. Leg je kin maar terug op je borst.’
Het is wennen voor de leerlingen, nu de gemeente ambtenaren voor de klas heeft gezet om het lerarentekort tegen te gaan.
‘Pauze!’, jubelt meester Henk als de zoemer de kinderen wakker schrikt. ‘Na het speelkwartier wil ik dat jullie je huiswerk in de onderste la van mijn bureau deponeren.’
Als de les weer begint hervat ambtenaar-meester Henk de les.
‘Kinderen, we gaan nu in groepjes van vier evalueren. Dan wil ik voor de middagpauze de conclusies hebben. Wie dat niet haalt kan zich wenden tot de Klachtencommissie.’
‘Maar meester’, protesteert Liesje. ‘Wát moeten we evalueren?’
‘Maakt niet uit, meisje. Blijf net zo lang praten tot het pauze is. En af en toe bij mij komen klagen dat je het enorm druk hebt.’
‘Ik wil onze oude juf terug’, snikt Liesje als de schooldag ten einde loopt. ‘Toen leerden we nog iets over aardrijkskunde of zo.’
‘Knikkenbollen is een vak’, zegt de meester terwijl hij zijn jas aantrekt. ‘Ik bereid jullie voor op het echte leven.’
‘Waar gaat u naar toe, meester?’, vraagt Pimmetje.
‘Naar huis!’ zegt meester Henk.
Als de deur van het klaslokaal achter hem dichtvalt gaat de zoemer.

Quizje

Quizje: Jij mag raden welk bericht op de sites van Almere DEZE WEEK en Almere Zaken het afgelopen jaar het meest gelezen werd.
Ik zeg je: je antwoord is fout!
Loop even de belangrijke nieuwsfeiten na – er gebeurde genoeg

– er waren verkiezingen
– er kwam een nieuw college
– er moesten miljoenen extra naar de Floriade
– het nijpende lerarentekort
– de aankondiging van de metamorfose van het Stationskwartier.

En – eerlijk is eerlijk –  die artikelen scoorden goed.
Maar het best scorende bericht gaat heel ergens anders over. Iets totáál anders mag ik wel zeggen. En het was met afstand het best gelezen artikel. Met gróte afstand.
Goed, welk artikel was dat dan? (tromgeroffel)
Het bericht dat restaurant Loetje de deuren in Almere gaat openen.
En het bijzondere is dat het bericht op Facebook bijna uitsluitend positieve reacties kreeg. Bij een artikel  over de Floriade gaat de onderbuik-beerput volledig open, maar voor Loetje gaan de duimpjes omhoog!
Het bijzondere is dat het artikel over de metamorfose van het Stationskwartier gemengde reacties bij de lezers oproept (te duur, te voortvarend) maar dat ze wel staan te juichen dat Loetje de deuren opent. Terwijl Loetje gewoon een logisch gevolg is van dat nieuwe Stationskwartier.
We lopen dus te mopperen op een nieuw plan, maar juichen als dat plan vorm krijgt.
En mijn gouden tip voor de politiek: open een biefstuk-restaurant.
Vind ik leuk!