Selecteer Pagina

Hein van der Loo 100 dagen burgemeester Almere

Hein van der Loo 100 dagen burgemeester Almere

Hein van der Loo 100 dagen burgemeester Almere

ALMERE – Om maar direct met de deur in huis te vallen: burgemeester Hein van der Loo wil snel in gesprek met Burgerparticipatie Almere (BPA) over de eeuwige knelpunten die zich voordoen op dit gebied. Ook wil hij praten met de bewoners bij het Annapark die boos zijn omdat de gemeente zich niet houdt aan de belofte dat daar geen statushouders gehuisvest zouden worden.

Door Marcel Beijer

Van der Loo proeft de onvrede en wil daarom ook graag dat gesprek aangaan. “Ik heb bij mijn aanstelling gezegd dat ik een burgemeester voor alle Almeerders wil zijn. Dan is het belangrijk dat ik dichtbij ze ben en dat we met elkaar in gesprek blijven. Ik wil ook graag buiten het stadhuis zijn, dat zit in mijn aard.”
Hij woont vanaf dag 1 in Almere, voelt zich al Almeerder, en merkt ook dat de impact van wat er in een stad met 220.000 inwoners gebeurt, anders is dan in Zwijndrecht dat 45.000 zielen telt. “De aard van het ambt is hetzelfde, de omvang een groot verschil. Ik zie dat Almere veel meer in de schijnwerpers staat.“

Hein van der Loo was verrast

Toen bekend werd dat de onbekende Van der Loo burgemeester van Almere zou worden, was hij net zo verrast als de Almeerders zelf. “Er waren 22 kandidaten, ongetwijfeld met bekendere namen daarbij, maar ik wilde het proberen. Ik ging heel gemotiveerd en onbevangen de sollicitatiegesprekken in. In de gesprekken met de vertrouwenscommissie klikte het gewoon.”
De vrees leefde of hij genoeg gewicht had om de belangen van de stad in politiek Den Haag te verdedigen. Van der Loo bleek in ieder geval niet bang zijn mening te geven. Hij benadrukte dat Almere zich nadrukkelijker mag manifesteren als belangrijke factor binnen de metropoolregio Amsterdam en Flevoland en zei onomwonden dat er over de toekomstige IJmeerverbinding ook auto’s moeten gaan rijden.

Startup is volwassen geworden

“In die drie maanden dat ik hier nu werk is hier al tien tot vijftien keer een bewindspersoon met een inhoudelijke agenda op bezoek geweest, nog even los van de telefonische en virtuele contacten. Ik vind dat oprecht leuk. En eerlijk gezegd heb ik daar, vanuit Zwijndrecht, ook wel naar verlangd. Als Almeerders moeten we nadrukkelijker laten zien wie we als stad zijn. De startup is volwassen geworden. Ik vind ook dat een burgemeester zich mag laten horen, móet laten horen.”

Gevangenis

Zo zijn er zorgen dat het Rijk uitgeprocedeerde asielzoekers (veiligelanders) wil opvangen in de voormalige gevangenis. Almere, dat haar opvangtaak al meer dan voldoende uitvoert, laat dat niet zomaar gebeuren. Van der Loo: “Allereerst: jammer dat die gevangenis leeg staat. Een tango dans je met z’n tweeën. Hij is van het Rijk, maar het is niet zo dat ze in Den Haag bepalen wat daarmee gaat gebeuren. Die tijd zijn we voorbij. De gemeenteraad heeft zich duidelijk uitgesproken dat Almeerders er ‘geen cent of centimeter’ last van mogen ondervinden. Dat heb ik de staatssecretaris inmiddels laten weten. Daar is begrip voor. Volgende maand is er een tweede gesprek.”

Participatie

“Mooi is het dat bewoners betrokken zijn. Positief, mensen die onderhoud doen in hun wijk bijvoorbeeld, maar ook negatief. De petitie van elf bewonersgroepen die het aftreden van het college eisen is al meer dan 800 keer ondertekend. Dat maakt mij nieuwsgierig. Ik wil dat sentiment beter begrijpen en de omwonenden van het Annapark bijvoorbeeld graag uitnodigen voor een gesprek, samen met de wethouder. Ik wil ook praten met de BPA. Ik wil luisteren, maar ook uitleggen wat participatie nu precies inhoudt. De verwachting managen. Soms kan het procedureel wettelijk niet. Maar bewoners willen wel kunnen meedoen, dat begrijp ik.”

10 miljoen

Het positieve bericht dat Almere 10 miljoen euro van het Rijk ontvangt om het stadscentrum groener te maken en meer bedrijventerrein te creëren lokte talloze cynische reacties uit. Van der Loo is lange tijd stil als gevraagd wordt waar dat chagrijn vandaan komt. “Ik begrijp dat wel. Het is natuurlijk ontzettend veel geld, terwijl er ook veel geld nodig is voor allerlei opgaven in de stad. Leggen we dan wel goed genoeg uit waarom het belangrijk is dat we deze bijdrage van het Rijk krijgen en waaróm het belangrijk is om het centrum groener te maken? Groen is hard nodig in een stenige stad: voor verkoeling, om water vast te houden, voor de gezondheid. Dat hebben volksvertegenwoordigers besloten. Sta dan voor je zaak, leg het beter uit. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Mensen denken misschien: je kan beter huizen bouwen, maar beseffen te weinig dat ook werkgelegenheid in de stad belangrijk is. Voor de inkomens van mensen, en om grote verkeersstromen naar banen elders te voorkomen.”

Floriade

Het chagrijn kan ook de naweeën zijn van de Floriade, die meer dan 100 miljoen euro heeft gekost, erkent Van der Loo. “Aan de andere kant: Almere heeft tien jaar lang de tijd gehad om het wel of niet te laten doorgaan. We kunnen het niet terugdraaien, dus laten we ons verlies nemen en van onze fouten leren. Neem de experimentele wijk Oosterwold, daar is achteraf gezien een inschattingsfout gemaakt qua infrastructuur, kost ook 60 miljoen. Laten we dat in de volgende fases incalculeren en ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Daar doen we nu onderzoek naar. Ank Bijleveld zei: ‘moedig voorwaarts ’. Daar zit iets zwaarmoedigs in. Ik zeg liever: rechte rug, borst vooruit.”

 

 

Bestel de boeken van Marcel Beijer hier

Pin It on Pinterest

Deel dit bericht!

deel dit bericht met je volgers