Selecteer Pagina

Opinie

Je kan een verkiezingsuitslag beter laten voorspellen in de glazen bol van ‘Zwarte Julia’ op de kermis, dan door deskundige opiniepeilers.
Ga maar na: het Oekraïne-referendum, de Brexit, Donald Trump… de opiniepeilers zaten er faliekant naast.
In Amerika blijkt dat veel ondervraagden vooraf aangaven op Hillary Clinton te zullen gaan stemmen, maar in het stemhokje kozen ze voor Donald Trump.
Dat durfden ze alleen niet hardop te zeggen omdat die mening niet gepruimd wordt door de ‘gevestigde orde’.
Feitelijk staken ze daarmee een dikke middelvinger op naar die ‘gevestigde orde’ die hun geluid niet serieus neemt.
En datzelfde fenomeen deed zich ook voor met de Brexit.
In Nederland gebeurt hetzelfde: Wie openlijk aangeeft op Wilders te gaan stemmen (of op Denk) moet zich verdomd goed kunnen verdedigen.
Wie de hele discussie rond zwarte piet belachelijk vindt (of de roep om Racismepolitie) wordt meewarig weggelachen.
Dus laat deze hele grote groep tegen opiniepeilers niet het achterste van hun tong zien.
Ze tonen gewenst gedrag.
Gelooft u me niet?
5% van de lezers onderschrijft mijn stelling.
Dus heb ik gelijk.
50% van de lezers heeft deze column niet tot het einde uitgelezen.
99,9% is van mening dat ‘Zwarte Julia’ zich ‘roetveeg Julia’ moet gaan noemen.

Pin It on Pinterest

Deel dit bericht!

deel dit bericht met je volgers